Om oss

Img

Selskapsform

Karlsen prosessteknikk er et enkeltpersonsforetak etablert 24.10.2016. Foretaket ble etablert som følge av et behov for å bidra med kompetanse i kortvarige engasjementer hos tidligere arbeidsgivere. Innehaver av foretaket er Ms.sc Geir Karlsen, rådgivende ingeniør. Foretakets hovedbeskjeftigelse er utleie av arbeidskraft ifm prosjekter innenfor kompetanseområdet.

Kompetanse

Foretakets innehaver har erfaring fra engineering og drift av prosessanlegg innenfor offshore, petroleum, kjemisk, metallurgisk og VA. Formell bakgrunn er fra NTNU, institutt for kjemisk prosessteknologi. Sivilingeniørgraden ble fullført i 2002.