Img

Rådgivende ingeniør

Strømning, prosessteknikk og VA

Tilbakemeldinger

“Ingen registrert”

-Ingen registrert-

Karlsen prosessteknikk

Karlsen prosessteknikk; rådgivende ingeniørvirksomhet innenfor petroleum, kjemisk og vann/avløpssystemer. Enheten drives som et enkeltpersonsforetak på deltid, og leverer hovedsaklig prosjektkompetanse